هتل لایک تفلیس

تفلیس
خدمات اینترنت

box-tick اینترنت بیسیم رایگان در لابی box-tick اینترنت بیسیم رایگان در اتاقها

توضیحات

                

آدرس

https://goo.gl/maps/Rd22qkXHCsCxrfp76

سایر هتل های تفلیس

تور های موجود برای هتل لایک