تور دبی 5 شب اردیبهشت 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/09 ساعت حرکت: 11:25 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 01:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/14 ساعت حرکت: 12:10 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 01:45 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,465,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,305,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,735,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,085,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,775,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,395,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,855,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,245,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,085,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,095,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,485,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید