تور 3 شب کیش بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/16 ساعت حرکت: 21:00 شرکت حمل و نقل : ساها
 • IKA
 • KIH
مدت سفر : 01:45 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/19 ساعت حرکت: 12:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
 • KIH
 • IKA
مدت سفر : 01:45 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید