تور 3 شب کیش بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/17 ساعت حرکت: 20:30 شرکت حمل و نقل : ساها
 • IKA
 • KIH
مدت سفر : 01:45 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/20 ساعت حرکت: 12:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
 • KIH
 • IKA
مدت سفر : 01:45 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید