تور 4 شب قشم بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/19 ساعت حرکت: 17:55 شرکت حمل و نقل : چابهار ایر
 • IKA
 • GSM
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/23 ساعت حرکت: 09:45 شرکت حمل و نقل : چابهار ایر
 • GSM
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,810,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید