تور 4 شب قشم بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/20 ساعت حرکت: 17:55 شرکت حمل و نقل : چابهار ایر
 • IKA
 • GSM
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/24 ساعت حرکت: 21:55 شرکت حمل و نقل : ساها
 • GSM
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید