تور 3 شب مشهد بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/22 ساعت حرکت: 22:00 شرکت حمل و نقل : ساها
 • IKA
 • MHD
مدت سفر : 01:45 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/25 ساعت حرکت: 18:00 شرکت حمل و نقل : کاسپین
 • MHD
 • IKA
مدت سفر : 01:45 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,150,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید