تور 3 شب مشهد بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/24 ساعت حرکت: 21:00 شرکت حمل و نقل : ساها
 • IKA
 • MHD
مدت سفر : 01:45 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/27 ساعت حرکت: 20:00 شرکت حمل و نقل : کاسپین
 • MHD
 • IKA
مدت سفر : 01:45 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,050,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید