تور 6 شب آنتالیا ویژه 13 خرداد 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/03/13 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/03/13 ساعت حرکت: 08:40 شرکت حمل و نقل : 0
 • AYT
مدت سفر : 00:30
تاریخ حرکت : 1402/03/19 ساعت حرکت: 23:00 شرکت حمل و نقل : 0
 • AYT
مدت سفر : 00:30
تاریخ حرکت : 1402/03/19 ساعت حرکت: 23:40 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان 43,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,190,000 تومان 56,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,790,000 تومان 29,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان 45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,590,000 تومان 61,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,490,000 تومان 30,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,590,000 تومان 49,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,990,000 تومان 64,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,590,000 تومان 31,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,590,000 تومان 53,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,590,000 تومان 77,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,090,000 تومان 33,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,990,000 تومان 58,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,690,000 تومان 79,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,700,000 تومان 40,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,590,000 تومان 60,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,790,000 تومان 84,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000 تومان 35,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان 61,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,290,000 تومان 85,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,990,000 تومان 35,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,190,000 تومان 70,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,390,000 تومان 84,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,190,000 تومان 64,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,190,000 تومان 72,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,190,000 تومان 101,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان 39,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,690,000 تومان 72,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,890,000 تومان 101,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,290,000 تومان 39,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید